Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.alaser.pl

§ I. Postanowienia ogólne

  1. Sklep internetowy alaser.pl prowadzony jest przez firmę alu-frost Piotr Świrko z siedzibą przy ulicy Alejkowej 21 w Sowlanach, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego dla Miasta Białystok pod numerem 68104. Działalność ta jest skierowana do użytkowników indywidualnych oraz firm i odbywa się w zgodnie z obowiązującym prawem. REGON: 052222800. NIP 966-012-16-48. Tel.: 085-675-21-55. E-mail:sklep@alaser.pl
  2. Zawartość sklepu internetowego alaser.pl nie stanowi oferty w myśl kodeksu cywilnego (pełni jedynie rolę informacji handlowej). Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.
  3. Obsługa sklepu dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane dotyczące umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez klienta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 14 dni od daty zakupu klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.


§ II. Składanie zamówień

1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego alaser.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Koszty te wliczone są natomiast w kwotę pobrania.
2. Serwis alaser.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia znajdującego się na stronach serwisu. Poprawnie złożone zamówienie definiuje następujące kwestie:
a. dane kontaktowe i adresowe: zamawiającego, odbiorcy i płatnika,
b. co najmniej jedną pozycję określonego produktu wraz z ceną,
c. sposób wysyłki (koszty transportu),
d. sposób płatności.
4. Serwis alaser.pl w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do jego rzetelności.
5. Składając zamówienie Klient potwierdza przyjęcie do wiadomości, iż czynność ta pociąga za sobą obowiązek jego opłacenia.

§ III. Potwierdzenie i weryfikacja zamówień

1. Poprawnie złożone zamówienie potwierdzane jest za pomocą automatycznej wiadomości wysyłanej na adres e-mail Klienta.
2. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia.
3. W przeciągu 24 godzin od momentu potwierdzenia złożenia zamówienia przeprowadzana jest jego weryfikacja, w ramach której ustalane są indywidualne szczegóły dostarczenia przesyłki. Weryfikacja odbywa się telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail.
4. Jeżeli weryfikacja nie nastąpi w deklarowanym czasie, może to oznaczać, że umieszczone przy składaniu zamówienia dane były błędne. W takiej sytuacji obowiązek skontaktowania się z serwisem alaser.pl leży po stronie klienta. Brak takiego kontaktu w przeciągu 5 dni od dnia złożenia zamówienia skutkuje anulowaniem zamówienia.

§ IV. Dostarczanie zamówionych produktów

1. Serwis alaser.pl zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi towarów w terminie do 10 dni roboczych. W przypadku wyboru płatności 'przelew tradycyjny' czas ten może się wydłużyć, gdyż realizacja zamówienia rozpocznie się dopiero w chwili zaksięgowania płatności na naszym koncie.
2. Czas dostawy towarów z kategorii 'Na zamówienie' ustalany jest indywidualnie z Klientem.
3. Chcąc zapewnić swoim Klientom szybką i bezpieczną dostawę zamówionych towarów, serwis alaser.pl zleca ich doręczanie firmie kurierskiej DPD.

§ V. Płatności

1. Sklep internetowy alaser.pl proponuje swoim Klientom następujące formy płatności:
a. płatność przy odbiorze, w siedzibie firmy w Sowlanach przy ulicy Alejkowej 21. Prosimy o wcześniejszy kontakt, w celu ustalenia terminu.
b. płatność 'za pobraniem' przy odbiorze przesyłki od kuriera - dodatkowa płatność 5zł,
c. przelew on-line PayU,
d. przelew tradycyjny. Zamówienie jest skierowane do realizacji po zaksięgowaniu należności na koncie sklepu.

§ VI. Gwarancja i reklamacje

1. Produkty posiadają gwarancję obowiązującą na terenie Polski na okres 12 miesięcy. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych.
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat realizacji gwarancji reklamowanego produktu, należy wysłać e-mail na adres sklep@alaser.pl z informacją zawierającą:
a. Pełną nazwę produktu
b. Numer faktury zakupu lub paragonu
c. Numer zamówienia
d. Opis uszkodzenia
Reklamowany towar wysyłacie Państwo do nas na własny koszt. Naprawiony lub nowy towar zostanie odesłany do Klienta na koszt sklepu.
Wysyłki reklamacji należy kierować na adres: alu-frost, ul. Alejkowa 21, 15-528 Sowlany.
2. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt posiada uszkodzenia mechaniczne pochodzenia zewnętrznego. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Jeśli opakowanie nosi oznaki uszkodzenia, należy spisać protokół szkody i dociekać zwrotu kosztów od firmy kurierskiej.
3. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa Klient.


§ VII. Zwroty towarów

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Art. 2 punkt 2 w okresie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością (wraz z oryginałem paragonu fiskalnego lub numerem faktury zakupu), a sam produkt nie będzie uszkodzony. Zgodnie z ustawą możliwości zwrotu nie podlegają rozpakowane produkty, podlegające ochronie praw autorskich takie jak oprogramowanie, płyty CD z muzyką, materiały eksploatacyjne itp. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, towar należy odesłać na własny koszt na adres: alu-frost, ul. Alejkowa 21, 15-528 Sowlany.

alaser.pl w ciągu 3 dni dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 14 dni roboczych, Sklep dokonuje zwrotu należności, tym samym kanałem płatności, którym Klient dokonał płatności za produkt. W przypadku gdy Klient otrzymał paragon fiskalny, Sklep dokonuje zwrotu pieniędzy w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania zwrotu produktu.
Zwracany towar wysyłacie Państwo do nas na własny koszt.

§ VIII. Klauzula informacyjna – sklep internetowy, punkt sprzedaży

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informuje, że:

  • Administratorem Państwa danych jest Piotr Świrko prowadzący działalność pod firmą alu-frost Piotr Świrko z siedzibą w miejscowości Sowlany, 15-528 ul. Alejkowa 21
  • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych związanych z umową sprzedaży, na podstawie przepisów: Kodeksu Cywilnego, Ustawy o rachunkowości.
  • Państwa dane mogą być udostępniane do Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, radcy prawnemu, informatykowi, firmie spedycyjnej.
  • Państwa dane będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku wynikającego ze zobowiązania podatkowego. Po upływie wskazanego okresu dane zostaną usunięte.
  • Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach kiedy jest to możliwe
  • Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży oraz stanowi wymóg ustawowy do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa.


§ IX. Postanowienia końcowe

1. Administratorem Danych Osobowych podawanych w trakcie składania zamówienia i rejestracji w naszym serwisie, jest firma alu-frost Piotr Świrko, ul. Alejkowa 21, 15-528 Sowlany.
W celu realizacji płatności on-line dane osobowe są udostępniane PayU SA, która również jest Administratorem Danych Osobowych.
Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
Struktura witryny sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania witryn nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
3. Sklep internetowy alaser.pl zobowiązuje się powiadomić Użytkownika o każdorazowej zmianie Regulaminu, poprzez wygenerowanie stosownego komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Sprzedającemu przez Użytkownika. Użytkownicy będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie trzydziestu (30) dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.

Zaufane Opinie IdoSell
4.96 / 5.00 818 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-06-20
Obsługa, wykonanie, logistyka na najwyższym poziomie. Polecam.
2024-06-11
Zamówienie wykonane bardzo starannie jestem bardzo zadowolona
pixel