Klauzula informacyjna – sklep internetowy, punkt sprzedaży

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informuje, że:

  • Administratorem Państwa danych jest Piotr Świrko prowadzący działalność pod firmą alu-frost Piotr Świrko z siedzibą w miejscowości Sowlany, 15-528 ul. Alejkowa 21
  • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych związanych z umową sprzedaży, na podstawie przepisów: Kodeksu Cywilnego, Ustawy o rachunkowości.
  • Państwa dane mogą być udostępniane do Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, radcy prawnemu, informatykowi, firmie spedycyjnej.
  • Państwa dane będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku wynikającego ze zobowiązania podatkowego. Po upływie wskazanego okresu dane zostaną usunięte.
  • Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach kiedy jest to możliwe
  • Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży oraz stanowi wymóg ustawowy do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa.